ESP

Urzędowe Poświadczenie OdbioruUPO – Jest to plik dołączany do e-maila wysyłanego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą stanowiący poświadczenie że, dany dokument został odebrany i sprawa znajduje się w realizacji. To jest analogia do przybicia przez urzędnika pieczątki na dokument papierowy z informacją że dokument przyjęty został przez Urząd. Przed fałszerstwem chroni Urzędowe Poświadczenie Odbioru to, że jest ono podpisane za pomocą karty kryptograficznej lub HSM – Hardware Security Module.
BIP został opisany ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta zobowiązywała urzędy do udostępniania danych o stanie spraw, oraz kolejności ich rozstrzygania. Wiąże się to ze stworzeniem w jednostce administracji publicznej serwisu internetowego o ściśle określonej strukturze i sposobie kodowania strony na której publikowane są dane o pracy urzędu, przetargach czy sprawozdania z rad gminnych. Prawidłowo przygotowany system BIP umożliwia umieszczanie danych, zdjęć lub dokumentów pdf w strukturze drzewa za pomocą systemu CMS.
ESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza to środek komunikacji elektronicznej między obywatelem a Urzędem. Wykorzystywana jest do tego sieć teleinformatyczna – internet. Zwykle jest to skrzynka e-mail zainstalowana na serwerze z wbudowanym modułem służącym do dołączania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Przesyłanie danych odbywa się szyfrowanym połączeniem SSL.
E-urząd. Jest to platforma komunikacji między urzędem a obywatelem. Od Elektronicznej Skrzynki Podawczej różni się tym, że oprócz skrzynki elektronicznej dla urzędów i możliwości generowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru posiada konta dla obywateli (firm) gdzie możliwe jest sprawdzenie historii wymiany dokumentacji elektronicznej między urzędem a daną osobą. Bardzo ważnym elementem tego systemu jest możliwość integracji ESP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej) z systemem obiegu dokumentów w Urzędzie. Znacznie ułatwia to pracę danego Urzędu gdzie nie trzeba drukować wniosków z Elektronicznej Skrzynki Podawczej i wprowadzać ich do obiegu dokumentów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.