Meble – renowacja mebli

Przygotowanie kleju. Klej poliocta­ nowinylowy „Wikol” nie wymaga spec­jalnego przygotowania, gdyż kupuje się go w opakowaniach fabrycznych w sta­nie gotowym do klejenia. Klej przed naniesieniem na powierzchnie należy dobrze wymieszać. Specjalnego przygotowania wymaga klej glutynowy skórny, kostny lub mie­szany (kostny i przynajmniej 30% skór­nego). Klej ten występuje w postaci tabliczek, płatków, proszku i perełek. Suchy klej należy przechowywać w naczyniach nierdzewnych. Klej glutyno­wy należy moczyć aż do spęcznienia w czystej przegotowanej wodzie (w pro­porcji 1:1,5 lub też dodać tyle wody, aby klej był pokryty, a po spęcznieniu nad­miar wody odlać) o temperaturze poko­jowej, chronić go przed kurzem, który wywołuje jego fermentację. Klej skórny w tabliczkach pęcznieje 24 godziny, a klej kostny w tabliczkach — 12 godzin. W celu skrócenia czasu pęcznienia kleju tabliczki można potłuc na drobne ka­wałki, zawinąć je w zwilżone płótno i potłuc ponownie. W ten sposób unik­niemy rozproszenia kleju. Klej w posta-cji proszku, perełek i płatków pęcznieje już po 0,5-1 godzinie. Moczenie kleju należy zakończyć z chwilą, gdy stanie się on galaretowaty. Wówczas należy odlać nadmiar wody (jeśli woda zmieni barwę na brunatną, to znaczy że klej nie jest dobry), a klej podgrzać w łaźni wodnej lub w naczyniu z wodą. Aby naczynie z klejem nie tonęło, na dno naczynia z wodą można włożyć kamyki, rozdrob­nioną cegłę lub kawałki żelaza, np. gwoździe. W temperaturze 30°C, klej staje się płynny. Temperatura kleju nie może przekraczać 60° gdyż glutyna ule­gnie częściowemu zniszczeniu. Po sześ­ciogodzinnym ogrzewaniu w tempera­turze 90°C siła wiążąca kleju spada do połowy (do kleju nie należy dodawać wrzącej wody, gdyż skutek będzie po­dobny). Lepkość kleju można uważać za wystarczającą, gdy z pędzla lub drew­nianej łopatki ściekają ciągnące się stru­żki. Do klejenia drewna miękkiego nale­ży używać kleju o wysokiej lepkości (gęstego), a do drewna twardego — o niższej lepkości (rzadszego).

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.