Pakowanie i magazynowanie fornirów

Pakowanie. Okleiny i obłogi pakuje się w wiązki i obitki. Obitka składa się z dwóch ram wykonanych z desek wysuszonych do stanu powietrzno-su-chego. Wymiary ram obitki powinny być o 10 cm większe od łącznej długości i szerokości pakowanych wiązek. Stanowią one górną i dolną część opakowa­nia zabezpieczającego wiązki oklein lub obłogów przed uszkodzeniem. Wiązka oklein lub sklejki powinna składać się z płatów forniru wypro­dukowanych z jednego rodzaju drewna o jednakowym rysunku i wyglądzie słojów rocznych. W odniesieniu do wiązki oklein jest wymagana ta sama kla­sa jakości i jednakowe wymiary grubości i długości.

W wiązkach oklein i obłogów brzegowanych powinna być uwzględniona również jednakowa szerokość płatów.

Wiązki oklein orzechowych zawierają zwykle 32 płaty lub wielokrotno 8 płatów. Wiązki oklein i obłogów pozostałych rodzajów drewna mogą z wierać 8-MO płatów. Wiązki oklein i obłogów niebrzegowanych pakuje się w obitki, który masa brutto powinna być uzgodniona z odbiorcą i zgodna z przepisami bhp Formatki okleinowe pakuje się w skrzynki wielokrotnego użycia, któ układa się na paletach transportowych.

Dopuszcza się również pakowanie formatek w obitki z tym zastrzeżenie] że będą one odpowiadać wymiarom formatek z odpowiednim ich nadmiare (ok. 10 cm) w stosunku do łącznej długości i szerokości formatek.

Na zewnętrznej płaszczyźnie każdej wiązki, obitki lub skrzynki powin być umieszczone następujące dane, jak:

  • nazwa lub symbol wytwórni,
  • numer obitki lub skrzynki.

Podstawowa liczba płatów w wiązce zawierającej okleiny lub obłogi gru­bości do 1 mm powinna wynosić 30 sztuk, zaś w wiązce zawierającej płaty for­niru grubości powyżej 1 mm — 20 sztuk.

[Głosów:0    Średnia:0/5]